Проведен семинар

Рилски център за научни изследвания проведе семинар и теренни занимания с ученици от СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ в гр. Разлог за запознаване с Устойчивото развитие и Кръговата икономика по Програма Младежи за околна среда

 

На 14-ти ноември 2022 година, Рилски център за научни изследвания и Дирекция „Национален парк Пирин“ проведоха семинар на тема „Кръговрати: #Бъдеще #Заедно за по-чиста природа“ сред ученици от 9-ти, 10-ти и 11-ти клас от СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ в гр. Разлог.

 

На семинара бяха представени концепциите за устойчиво развитие и кръгова икономика, както значимостта на опазването на околната среда чрез добри примери и успешни практики. След това бяха обсъдени отрицателните последствия от човешката дейност върху природата и какво може да се направи, за да се намали тяхното въздействие или да се предотвратят в бъдеще.

 

В рамките на семинара Павлина Доневичина, завеждаща отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ в Дирекцията на парка, представи Национален парк „Пирин“ пред присъстващите.

 

Инициативата продължи с игра в спортния салон на училището. Целта на играта бе да представи кръговата икономика по забавен и интуитивен начин и по този начин да се спомогне за повишаването на екологичното съзнание и разумно потребление на стоки и ресурси.

Учениците от отбора победител засадиха дървo в двора на гимназията.

Инициатива „Интерактивно образование на младежи за устойчиво развитие и опазване на природата“ се изпълнява от Рилски център за научни изследвания по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите чрез възлагане от ДНП Пирин.