Национален парк „Пирин“ отбеляза 57-ата си годишнина

Национален парк „Пирин“ отбеляза 57-ата си годишнина с награждаването
на победителите в конкурса „През девет планини в десета”. Официалната
церемония се проведе на 8-ми ноември в Посетителския информационен
център в Банско. Участниците се състезаваха в три категории:
фотография, рисунка и есе, а вдъхновение за всички беше любимата Пирин
планина. Конкурсът се организира в този формат за втора поредна година.

Отличени в категория „Фотография” са Георги Шагов от гр. Гоце Делчев
(I-во място), Вероника Шагова от гр. Гоце Делчев (II-ро място) и
Станимира Василева от гр.Гоце Делчев (III-то място).
В категория „Рисунка” – Снежана Костадинова от гр. Гоце Делчев (I-во
място), Константин Камбов от гр. Гоце Делчев (II-ро място) и Андреа
Щуркова от гр. Гоце Делчев (III-то място).
В категория „Есе“ – Станимира Василева от гр. Гоце Делчев (I-во
място), Станислав Каменов от гр. Видин (II-ро място) и Надежда
Станулова – Делкова от гр. Карлово (III-то място).

На 8 ноември 1962 г. Комитетът по горите и горската промишленост
обявява създаването на Народен парк „Вихрен”, включващ водосборните
басейни на реките Бъндерица и Демяница. Основна цел е да се съхранят
неповторимото биологично разнообразие и забележителните природни
образувания в Пирин планина. Наследник в опазването и стопанисването
на тази дива природа е Национален парк „Пирин”.

инж. Николина Ангелинина
старши експерт към Д „НП Пирин“
тел. 0884323245