Констатиран положителен резултат за болестта Африканска чума по свинете

Във връзка с констатиран положителен резултат за болестта Африканска чума по свинете (АЧС) при дива свиня на територията на обл. Благоевград, Национален парк „Пирин“  и предприетите мерки за борбата с болестта, можете да се запознаете със следните документи:

 

Заповед РД – 106 на директора на Д “НП Пирин“

Заповед РД – 48-48  на Министъра на ЗХГ

Протокол на ИЛ „Екзотични и особено опасни инфекции“

Заповед РД – 11-1914 на ИД на БАБХ

Ловностопански райони, попадащи в зоната около огнището на АЧС