Мерки срещу Африканска чума по свинете

Тук можете да се запознаете със заповед РД-81 за преброяване на дивите прасета на територията на НП „Пирин“

Тук можете да се запознаете със заповед РД-83 за предприемане на мерки за борба с  Африканска чума по свинете на територията на НП „Пирин“