Съобщение

Уведомявам всички заинтересовани лица, че Дирекция „Национален парк Пирин” започва издаването на разрешителни за паша  на територията на Парка от  09.05. 2019г. в срок от 30 работни дни.

 Адреси и телефони за контакт на парковите офиси:

 Д ”НП Пирин”– гр. Банско, ул. „България” №4, тел.:0899866438

ПУВихрен – гр. Банско, КИП Драгостинов чарк, ул. „Пирин“ №106, тел.: 0899 866 402

ПУБезбог – гр. Добринище, ул.”Георги Димитров” № 41,

тел.: 0899 866 410

ПУСинаница – гр. Кресна , ул. “Македония” № 194 А,

тел.: 0899 866 430

ПУКаменица– гр. Сандански, Посетителски информационен център, улица „Никола Вапцаров“ №26, тел.:0884484846

 

 

РОСЕН БАНЕНСКИ

 Директор Дирекция „Национален парк Пирин“