Европейския ден на мрежата от защитените зони Натура 2000

Отбелязваме европейския ден на мрежата от защитените зони Натура 2000 на 21 май

        За втора поредна година на 21 май 2018г. България, като държава членка на ЕС ще се включи в отбелязването на Европейския ден на мрежата Натура 2000. Денят на Натура 2000 се отбелязва, съгласно специална Декларация подписана през 2017г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета и Комитета на регионите. Датата е определена във връзка с одобрената през 1992г., Директива за местообитанията на ЕС, която заедно с Директивата за птиците (одобрена през 1979г.), създава основа за изграждане на мрежата. Днес Натура 2000 се състои от повече от 27 000 обекта на територията на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.

Седмицана отворените врати ще бъде организирана в Посетителски информационен център в Банско на Дирекция „Национален парк Пирин“ в  периода 21-25 май 2018г.

Ние ще се фокусираме на важността на Натура 2000, като мрежа от защитени територии за редки видове в опасност и редки типове хабитати.

Всички дейности ще бъдат насочени към младите хора и децата.