Работна среща с представители на БТС

   На 09.02.2018 г.  в сградата на Дирекция „Национален парк Пирин“ се проведе работна среща с представители на БТС и Национален парк „Пирин“.

   На срещата изпълнителният секретар на БТС Зорница Радонова, директорът на Национален парк „Пирин“ Росен Баненски, както и експерти от БТС и парковата дирекция обсъдиха проблемите, свързани с  пречиствателните съоръжения по хижите, туристическата маркировка, противопожарната безопасност и др.

   Зорница Радонова запозна останалите участници в работната среща с промените в Закона за физическото възпитание и спорта, както и с предстоящите промени в Закона за туризма.

   На срещата се уточни и провеждането на втора работна среща с присъствието и на представители на хижите, които се намират на територията на Национален парк „Пирин“.