Прием на заявления за паша за 2018г.

Уведомявам всички заинтересовани лица, че Дирекция „Национален парк Пирин” започва приемането на заявления за паша  на територията на Парка за 2018г. в срок от 19 февруари до март 2018г.

Образец на заявление и указания за попълване могат да се получат в офисите на Дирекцията.

Заявлението може да бъде изтеглено и от   тук.

Заповедта за организиране на пашата на територията на Национален парк Пирин за 2018 г. можете да разгледате тук.

Тук можете да разгледате плана за паша на територията на Национален парк „Пирин” за 2018г.

Тук можете да разгледат инструкцията за реда и начина на подаване на заявления и издаване на разрешителни за паша на домашни животни на територията на НП „Пирин” за 2018г.

 

Адреси и телефони за контакт на парковите офиси:

 

Д ”НП Пирин”– гр. Банско, ул. „България” №4, тел.:0898 779 943

ПУВихрен – гр. Банско, КИП Драгостинов чарк, ул. „Пирин“ №106, тел.: 0899 866 402

ПУБезбог – гр. Добринище, ул.”Георги Димитров” № 41, тел.: 0899 866 410

ПУСинаница – гр. Кресна , ул. “Македония” № 194 А, тел.: 0899 866 430

ПУКаменица– гр. Сандански, Посетителски информационен център, улица „Никола Вапцаров“ №26, тел.:0884484846