Националния ученически конкурс „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

МОСВ ПОДКРЕПЯ НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”, ОБЯВЕН ОТ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

    Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.,приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.

    Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването(МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

    Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 1 юни 2018 г.Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10октомври 2017 г. –15 декември 2017 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта – превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2017г. – 10 май 2018г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

      Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

    Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участницитедо 25 май 2018 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2018 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория,три поощрителнинагради и една специална награда.

    Пълната информация за регламента на конкурса – изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана тук, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

 

Тук може да се запознаете с документите за конкурса:

Регламент на конкурса

Формуляр за участие –  I-ва фаза

Формуляр за участие –  II-ра фаза