Списъци  за издаване на  поименни разрешителни за ползване и извоз на строителна дървесина и дърва за огрев на местното население


Списък  за издаване на поименни разрешителни за ползване и извоз на строителна дървесина и дърва от 17.11.2017 г.

Списък  за издаване на поименни разрешителни за ползване и извоз на строителна дървесина и дърва от 08.11.2017 г.

Списък  за издаване на поименни разрешителни за ползване и извоз на строителна дървесина и дърва от 01.11.2017 г.

Списък  за издаване на поименни разрешителни за ползване и извоз на строителна дървесина и дърва от 27.10.2017 г.

Списък  за издаване на поименни разрешителни за ползване и извоз на строителна дървесина и дърва от 19.10.2017 г.

Списък  за издаване на поименни разрешителни за ползване и извоз на строителна дървесина и дърва от 06.10.2017 г.

Списък  за издаване на поименни разрешителни за ползване и извоз на строителна дървесина и дърва от 11.10.2017 г.

Списък  за издаване на поименни разрешителни за ползване и извоз на строителна дървесина и дърва от 21.09.2017 г.

Списък  за издаване на поименни разрешителни за ползване и извоз на строителна дървесина и дърва от 20.09.2017 г.

Списък  за издаване на  поименни разрешителни за ползване и извоз на строителна дървесина и дърва за огрев на местното население от 15.09.2017 г.