Разработване на идеен проект

   На 18.07.2017 г.  експерти от Дирекция НП „Пирин“ и екип от Университета за архитектура, строителство и геодезия, в лицето на доц. д-р арх. Георги Бояров и гл. ас. д-р арх. Димитър Калоянов, участваха в работна среща по повод разработването на идеен проект, който ще ограничи антропогенното въздействие и осигури безопасността на туристите , посещаващи най- старото иглолистно дърво в България – „Байкушевата мура“.

 

   Настоящият идеен проект за консервация , реставрация и обезопасяване на района около Байкушевата мура се разработва на базата на рамков договор за сътрудничество №13/09.12.2016 г. , сключен между двете държавни институции.

 

   На работната среща бяха обсъдени няколко варианта и времевия график за предоставянето му, за обсъждане и одобрение  в Дирекция „НП Пирин“.