СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за заемане на длъжността: младши експерт ’’Административно – наказателни постановления’’, в отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“, към Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ – 1 щатна бройка към Дирекция ’’Национален парк Пирин ’’.h Прочети още

1 26 27 28 29 30 36