22 март – Световен ден на водата

Водата и климатичните изменения

22 март – Световният ден на водата ‘2020, поставя темата за водата и изменението на климата и неразривната връзка между тях.

  • Адаптирането към последствията от изменението на климата върху водните ресурси ще предпази здравето и ще спаси животи.
  • По-ефикасното използване на водата ще доведе до намаляване на парниковите газове.
  • Не можем да си позволим да чакаме. Всеки има роля в този процес.

Вода и климатични промени: какво имаме предвид?

Какво имаме предвид, когато казваме: „Не можем да си позволим да чакаме“? Политиката по изменение на климата трябва да поставя политиката за управление на водните ресурси в основата на плановете за действие.

Забавянето на действията в областта на климата е почти толкова опасно, колкото и отричането на политиката. Всяка държава  трябва да действа бързо.

Екстремните метеорологични явления водят до оскъпяване на водата, намаляване на предвидимостта за наличие на вода, засягат качеството на водата и повишават нейната замърсеност, или и трите.

Не само хората се нуждаят от вода, за да оцелеят, но и  всички системи: канализация, здравеопазване, образование, занаятчийство и индустрия.

Плановете за действие за адаптация към изменението на климата трябва да бъдат интегрирани в различните сектори и трансгранично координирани. Общото между тях трябва да бъде: безопасно и устойчиво управление на водите.

Какво имаме предвид, когато казваме: „Управлението на водите може да помогне в борбата с последствията от изменението на климата“? Има ли устойчиви, достъпни и лесно реализуеми решения за водоснабдяване и канализация?

Борбата с изменението на климата ще създаде огромни възможности за икономиката в много области. Трябва да се прилагат циркулационни производствени системи, като се използва водата много по-ефикасно.

С нарастването на населението на планетата нараства и търсенето на вода, което изчерпва природните ресурси и уврежда околната среда на много места. Решенията включват защита на естествените водните басейни като океани и влажни зони, адаптиране към климатичните изменения,  интелигентни селскостопански техники и увеличаване на безопасното използване на отпадъчните води.

Водата е най-ценният ни ресурс – трябва да я използваме по-отговорно. Трябва да се балансират нуждите от вода в обществото, като същевременно гарантираме, че най-бедните хора не остават пренебрегнати.

Какво имаме предвид, когато казваме: „Всеки има роля“? Учудващо е колко много действия, свързани с управлението и използването на водата, може да предприеме всеки и навсякъде, за да повлияе върху изменението на климата.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутиереш обяви: „Предупрежденията са необходими. Но страхът няма да свърши работа.“

Да, изменението на климата може да всее чувство на страх и безпокойство. Но има една лесна стъпка, която можете да предприемете веднага и която ще доведе до голяма промяна: не разхищавайте водата.

Научете повече в Брошурата на ООН за изменението на климата и водите. Хиляди хора регистрират своите действия, насочени към борба с изменението на климата на уебсайта на ActNow на ООН. Вижте как можете да промените начина си на живот с лесни стъпки, които ще ви насочат да помогнете за спасяването на планетата.

Световен ден на водата ‘2020: Наръчник тук.