Съобщение

Уважаеми посетители, ползватели и приятели,

Във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб за борба с разпространението на COVID -19 и в условията на засилени мерки за предпазване от заразяване в страната, както и във връзка с необходимостта служителите на Дирекция „Национален парк Пирин“ да продължат да изпълняват своите служебни задължения без опасност за тяхното здраве, за периода на обявеното извънредно положение Ви уведомяваме за следното:

  1. Можете да подавате своите сигнали, жалби, предложения или други документи:

– по електронен път на адрес: dnp@pirin.bg

– чрез профила си в системата за сигурно електронно връчване.

– чрез лицензиран пощенски оператор

  1. За заявяване/стартиране на административна услуга можете да подавате съответното заявление (предварително попълнен образец, изтеглен от страницата на парка pirin.bg в секция административни услуги)

– по електронен път на адрес: dnp@pirin.bg

– чрез профила си в системата за сигурно електронно връчване.

– чрез лицензиран пощенски оператор

  1. За повече информация и разяснения можете да се свържете с нас на тел. 0898779942.

Дирекция „Национален парк Пирин“ ще продължи да приема документи в централния офис, които се подават лично, чрез упълномощен представител или устно заявяване, при провеждането на засилени противоепидемични мерки.