Съобщение

 Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка в страната, срещите относно паша на домашен добитък, планирани за провеждане в гр. Кресна и гр. Сандански се отменят.

Приканвам всички заинтересовани, които искат да изложат своите проблеми или виждания, да го направят в писмен вид в срок до 13.03.2020г. на адрес: гр. Банско, ул. „България „№4, ПК 2777 или електронно:  dnp@pirin.bg

 

РОСЕН БАНЕНСКИ

 Директор Дирекция „Национален парк Пирин“