Съобщение

От 23.09.2022 г., Дирекция „Национален Парк Пирин” ще издава разрешителни за ползване на дървесина от местното население.

Разрешителните  ще  се  издават както следва:

– ЗА ПАРКОВ УЧАСТЪК „ВИХРЕН”  В  КИП  „ДРАГОСИНОВ  ЧАРК“

От 09.00ч. до 13.00ч. на 23.09.2022г./ петък/, 26.09.2022г./ понеделник/ и всеки следващ понеделник ;

Лице за контакт инж. Петър Петров – гл.инспектор на ПУ„Вихрен”, тел. за връзка 0899866402;

-ЗА ПАРКОВ УЧАСТЪК  „БЕЗБОГ” В ОФИСА  НА АДРЕС, ГР.ДОБРИНИЩЕ, УЛ. „ТЪРГОВСКА” №41

От 09.00ч. до 13.00ч. на 23.09.2022г./ петък/, 26.09.2022г./ понеделник/ и всеки следващ понеделник.  ;

Лице за контакт инж.Любомир Тренчев – гл.инспектор на ПУ„Безбог”, тел. за връзка 0899866410;

– ЗА ПАРКОВ УЧАСТЪК „БАЮВИ ДУПКИ”  В  ОФИСА  НА АДРЕС, ГР.РАЗЛОГ, ПЛ. „15.09.1903” №12

От 09.00ч. до 13.00ч. на 23.09.2022г./ петък/, 26.09.2022г./ понеделник/ и всеки следващ понеделник;

Лице за контакт инж.Мариян Попадийн –гл.инспектор на ПУ „Баюви дупки”, тел. за връзка 0899866404;

– ЗА ПАРКОВ УЧАСТЪК „КАМЕНИЦА И ТРИТЕ РЕКИ”  В  ПИЦ „САНДАНСКИ” НА АДРЕС, ГР.САНДАНСКИ,   УЛ. „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” №26

От 09.00ч. до 13.00ч. на 23.09.2022г./ петък/, 26.09.2022г./ понеделник/ и всеки следващ понеделник;

Лице за контакт инж.Елена Топузова – началник отдел „Контрол и охрана“ тел. за връзка 0899866439;

– ЗА ПАРКОВ УЧАСТЪК „СИНАНИЦА”  В  ОФИСА  НА АДРЕС, ГР.КРЕСНА, УЛ. „МАКЕДОНИЯ” №194

От 09.00ч. до 13.00ч. на 23.09.2022г./ петък/, 26.09.2022г./ понеделник/ и всеки следващ понеделник;

Лице за контакт Тодор Георгиев –гл.инспектор на ПУ„Синаница”, тел. за връзка 0899866430;

 

  

инж. Валери Мечев

Директор  Дирекция „Национален Парк Пирин”