СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със Заповед  № РД – 115 / 21.07.2020 г. на Директора на Дирекция “Национален парк Пирин“

 

За заемане на  длъжността: младши експерт ’’Административно – наказателни постановления’’, в отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“, към Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ – 1 щатна бройка  към Дирекция ’’Национален парк Пирин ’’.

 

Въз основа на системата за определяне на резултатите, конкурсната комисия

 РЕШИ:

 

 да приложи един и същ  коефициент – 3, с който се умножава резултатът на кандидата, получен при решаване на теста и при интервюто, за да се оформи окончателният резултат.