Съобщение за организиране на срещи относно паша на домашни животни на територията на НП „Пирин“-2020г.

               Уведомявам

 всички заинтересовани, че Дирекция „Национален парк Пирин” организира срещи относно паша на домашни животни на територията на    НП „Пирин”- 2020г. Срещите ще се проведат по Паркови участъци, както следва:

ПУ Вихрен” и ПУ Безбог –на 06.03.2020г. от 16.30 часа в Посетителски информационен център, гр. Банско, ул. „Пирин” №104

  ПУ Синаница – на 10.03.2020г. от 10.00 часа в офиса на Парков участък „Синаница” – гр. Кресна , ул. “Македония” № 194 А

ПУ Каменицана 10.03.2020г. от 14.00 часа в Посетителски информационен   център,  гр. Сандански, ул. „Никола Вапцаров“ №26,

 

  • Запазваме си правото да внесем промени в програмата, породени от непредвидени обстоятелства.

 

РОСЕН БАНЕНСКИ

 Директор Дирекция „Национален парк Пирин“