Регистър по ЗПУКИ

Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – 2020 г.

 

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията по чл. 12 от ЗПУКИ Име, презиме и фамилия

ЕГН

Месторабота Длъжност Забележка
1 27.02.2004 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 инж.Любомир Георгиев Тренчев ДНП „ПИРИН“ инспектор
2 01.03.2004 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Страхил Стефанов Христов ДНП „ПИРИН“ началник отдел
3 19.03.2004 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Магдалена Михаилова Колчагова ДНП „ПИРИН“ експерт
4 27.09.2004 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 инж.Елена Владимирова Топузова ДНП „ПИРИН“ експерт
5 23.08.2007 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 инж.Мартин Крумов Лазаров ДНП „ПИРИН“ началник отдел
6 01.10.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Павлина Николаева Доневичина ДНП „ПИРИН“ експерт
7 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Йордан Лазаров Чаушев ДНП „ПИРИН“ специалист
8 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Иван Кирилов Максимов ДНП „ПИРИН“ специалист
9 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Здравко Иванов Граматиков ДНП „ПИРИН“ специалист
10 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Александър Димитров Кехайов ДНП „ПИРИН“ специалист
11 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Владимир Костадинов Лечов ДНП „ПИРИН“ специалист
12 20.03.2008 г.

 

Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Иван Лазаров Кехайов

 

ДНП „ПИРИН“ специалист
13 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Елена Костадинова Сарафова ДНП „ПИРИН“ специалист
14 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Костадин Руменов Пидов ДНП „ПИРИН“ домакин
15 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Йорданка Михаилова Джамбазка ДНП „ПИРИН“ специалист
16 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Георги Костадинов Чепишев ДНП „ПИРИН“ специалист
17 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Мирчо Йорданов Василев ДНП „ПИРИН“ специалист
18 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Сергей Ангелов Ризов ДНП „ПИРИН“ специалист
19 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Любомир Георгиев Цигориин ДНП „ПИРИН“ специалист
20 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Георги Милчов Халев ДНП „ПИРИН“ специалист
21 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Боян Спасов Кошоев ДНП „ПИРИН“ специалист
22 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Митко Петров Кошов ДНП „ПИРИН“ специалист
23 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Васил Николов Николов ДНП „ПИРИН“ специалист
24 23.03.2009 г.

 

Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Тодор Георгиев Георгиев

 

ДНП „ПИРИН“ специалист
25 23.03.2009 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Росен Иванов Ников ДНП „ПИРИН“ специалист
26 13.04.2009 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Костадин Николов Пиришанчин ДНП „ПИРИН“ специалист
27 14.05.2009 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Катя Георгиева Юнчова ДНП „ПИРИН“ сътрудник
28 06.04.2009 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 инж.Мариан Иванов Попадиин ДНП „ПИРИН“ инспектор
29 01.06.2011 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Даниела Крумова Бергова ДНП „ПИРИН“ началник отдел
30 01.04.2011 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Николай Благоев Пумпалов ДНП „ПИРИН“ специалист
31 05.04.2011 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Атанас Георгиев Шатев ДНП „ПИРИН“ специалист
32 01.04.2011 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Райка Георгиева Ламбрева ДНП „ПИРИН“ експерт
33 03.01.2012 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Ина Иванова Сърбакова ДНП „ПИРИН“ експерт
34 03.01.2012 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Иван Асенов Попов ДНП „ПИРИН“ специалист
35 23.01.2012 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Илиан Димов Захов ДНП „ПИРИН“ специалист
36 04.06.2012 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Петър Андонов Петров ДНП „ПИРИН“ инспектор
37 31.07.2012 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Николина Асенова Ангелинина ДНП „ПИРИН“ експерт
38 22.10.2012 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Светъл Спандониев Джоров ДНП „ПИРИН“ специалист
39 13.02.2013 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Борислав Георгиев  Ташев ДНП „ПИРИН“ специалист
40 07.05.2013 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Надка Любенова Гълъбова ДНП „ПИРИН“ експерт
41 18.06.2014 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Лъчезар Атанасов Атанасов ДНП „ПИРИН“ специалист
42 18.06.2014 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Николай Димитров Хаджипопов ДНП „ПИРИН“ специалист
43 05.11.2015 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Гергана Иванова Чакърова ДНП „ПИРИН“ експерт
44 11.05.2016 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Димитър Юриев Козарев ДНП „ПИРИН“ специалист
45 03.08.2016 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Мирослав Георгиев Шумаров ДНП „ПИРИН“ експерт
46 18.08.2017 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Валентин Теофилов Стаменов ДНП „ПИРИН“ инспектор