ПРОТОКОЛ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

за заемане на  длъжността: младши експерт ’’Административно – наказателни постановления’’, в отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“, към Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ – 1 щатна бройка  към Дирекция ’’Национален парк Пирин ’’.

 

Въз основа на проведения конкурс, конкурсната комисията

 

КЛАСИРА  УСПЕШНО ИЗДЪРЖАЛИТЕ КОНКУРСА КАНДИДАТИ:

 

  1. Радостина  Бухлева
  2. Полина Миланова