Открит е стар боеприпас в НП “Пирин“

Открит е стар невзривен боеприпас в района на местността “Малък казан” в Национален парк “Пирин”. Уведомени са органите на МВР и на   Министерство на отбраната и се предприемат действия по обезвреждането му.

Временно се забранява преминаването по туристически маршрут номер VII от “Бъндерица” до местност “Голям Казан”- зелена маркировка.  Умоляват се гражданите да избягват преминаването по маршрутите в местността “Казаните” и  да следват указанията на компетентните органи.

Тук можете да прочетете заповедта на директора на НП Пирин.