Отбелязваме Световния ден на влажните зони

Всяка година на 2 февруари отбелязваме Световния ден на влажните зони, за да повишим глобалната информираност за голямото значение на влажните зони за хората и нашата планета. Световният ден на влажните зони също е повод да отбележим подписването на Рамсарската конвенция за влажните зони в иранския град Рамсар през 1971 г.

„Влажните зони и водата“ e темата на празника през 2021 г., която поставя акцент на влажните зони като източник на прясна вода и насърчава действия за тяхното възстановяване и спиране на загубата им.

Изправени сме пред нарастваща криза за прясна вода, която заплашва хората и нашата планета. Използваме повече сладка вода, отколкото природата може да осигури и унищожаваме екосистемата, от която водата и целият живот зависят най-много – влажните зони.

Кампанията през 2021 г. подчертава приноса на влажните зони за количеството и качеството на сладководните води на нашата планета. Водата и влажните зони са свързани неразделно, което е жизненоважно за живота, нашето благосъстояние и здравето на нашата планета.

Защо са важни влажните зони?

Сладководните и соленоводните влажни зони поддържат човечеството и природата. Те подсигуряват нашето социално и икономическо развитие чрез няколко направления:

 1. Складират и пречистват водата:
 • Влажните зони осигуряват повечето от прясната вода;
 • Те естествено пречистват водата от замърсители, оставяйки я чиста и годна за пиене.
 1. Осигуряват нашата прехрана:
 • Аквакултурите са най-бързо разрастващия се сектор за производство на храна, а само риболова от реките и езерата е осигурил 12 мил. тона риба през 2018 г.;
 • Оризовите полета изхранват около 3,5 милиарда души годишно.
 1. Подкрепят глобалната икономика:
 • Влажните зони, най-ценните екосистеми, предоставят услуги на стойност 47 трилиона долара годишно;
 • Повече от един милиард души разчитат на влажните зони за прехраната си.
 1. Осигуряват дом на дивите обитатели:
 • 40 % от световните видове живеят и се размножават във влажните зони. Годишно, около 200 нови видове риба се откриват в сладководните влажни зони;
 • Кораловите рифове са дом на 25 % от всички видове.
 1. Пазят ни:
 • Влажните зони ни осигуряват защита от бури и наводнения, като един акър влажна зона поглъща до 1,5 милиона галона вода;
 • Влажните зони регулират климата: торфищата съхраняват два пъти повече въглерод от горите, солените блата, мангрови гори и легла от морска трева, които също съдържат огромни количества въглерод.

 

Повече информация за Световния ден на влажните зони можете да намерите на https://www.worldwetlandsday.org или https://medwet.org