Оповестен е проект на Годишен план за паша и ползването на сено на територията на Национален парк „Пирин“ за 2020 г.

Със заповед на директора на Дирекция „Национален парк Пирин“ е оповестен проект на Годишен план за паша и ползването на сено на територията на Национален парк „Пирин“ за 2020 г.
Планът се изготвя в съгласие със Закона за защитените територии и има за цел чрез успешни практики за паша на домашни животни да се опазват, поддържат и регулират природни местообитания във високопланинската част на парка, като се създават предпоставки за екологосъобразен поминък на населението.
С пълния текст на проекта на Годишния план за паша и ползването на сено на територията на Национален парк „Пирин“ за 2020 г. може да се запознаете от  тук.

 

Заповед за утвърждаване на Годишен план за паша и ползването на сено на територията на Национален парк „Пирин“за 2020г.

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6