Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’, Дирекция ‘’Национален парк Пирин’, с място на работа Парков офис – Сандански,

 

дирекция  “Контрол и охрана“,  към Дирекция “Национален парк  Пирин“

» Read more

1 38 39 40 41 42 43