BG    EN  

 

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Oтчети

Програмни
Финансови
2012 г.
2013 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

2014 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

2015 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

2016 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

2015 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие