Обекти за подслон

На добре подбрани места на територията на парка и около него са ситуирани туристически обекта за настаняване от типа „хижа/заслон“.Общото състояние (техническо, хигиенно) на хижите в парка е задоволително.
Предлаганите в тях условия, като цяло са на ниско ниво с малки изключения за разлика от услугите, които са на по-високо ниво, благодарение на персонала. Настаняването натуристите се извършва в помещения от 2 до 10 и повече легла. Отоплението се извършва по– различни начини (парно, печки на дърва и електрически печки). Част от тях имат собствени ел. генератори, друга са електрифицирани.

 

В границите на парка има множество оформени кътове за краткотраен отдих, на подходящо подбрани и разпределени по паркови участъци. Те представляват предимно маса с пейки групирани (на места от 1 – 4 бр.) по няколко. На част от кътовете за отдих има иззиданоогнище. Общия брой на тези кътове, попадащи в границите на парка са над 80 бр.

Хижа Бъндерица

Новата хижа е масивна триетажна сграда с капацитет 95 места в стаи с по 2, 3 и 4 легла и общи спални помещения от 7 до 13 легла. Разположена е на левия бряг на р. Бъндерица, на 1810 м н.в. Санитарните възли са външни и вътрешни. Хижата е електрифицираналокално с динамо от р. Бъндерица. Отоплението е централно. На първия етаж се намират ресторант и барче. На разположение на туристите има телевизор и забавни игри. В района има малък ски влек. В района нахижатацелогодишно се ползват зидани бунгала с общ капацитет 30 места, с по три легла във всяко. Санитарните възли са външни. Електрифицирани са.

В отделна сграда се намира бюфетът, който предлага напитки, дребни стоки, сувенири и др.

Съседни туристически обекти:

 • Байкушевата мура – 0,10 ч,
 • пещерата Хана – 0,15 ч,
 • вр. „Вихрен“ – 2,30 ч,
 • х. „Вихрен“ – 0,30 ч по маркирана пътека или 2 км по асфалтово шосе,
 • заслон Казана – 1,30 ч,
 • вр. Кутело – 3,00 ч, долна лифтова станция в м. Шилигарника – 1,00 ч пеша.

Изходно място: гр. Банско – 14 км по асфалтово шосе или 4,00 ч пешеходен преход по маркирана пътека.

 

Къмпинг Бъндерица

Разположен е на голяма поляна край левия бряг на р. Бъндерица на 1800 м н.в. Теренът представлява две затревени тераси с капацитет около 60 палатки. Не е електрифициран, водоснабден е с вода за битови нужди, със санитарни възли. Бани няма. Ползват се ресторантът и бюфетът към х. Бъндерица. Има подходящо устроен паркинг.

Съседни туристически обекти:

 • х. „Бъндерица“ – 100 м (0,05 ч),
 • х. „Вихрен“ – 0,25 ч по маркирана пътека, 2 км по асфалтов път или 4,00 ч пешеходен преход по маркирана пътека.
  Изходно място: гр. Банско – 14 км по асфалтово шосе.

 

Хижа Вихрен

Разположена е на левия бряг на река Бъндерица, на 1950м.н.в.Представлява комплекс от две масивни двуетажни сгради и бунгала с общ капацитет 196 места. Местата в сградите са в общи стаи с по 5, 7 и повече легла, а две от стаите са с нари. Бунгалата са с по 3 и 4 легла. В пристройката до основната сграда е ресторантът (сезонен), а в другата сграда са туристическата кухня, столова и бюфет, който предлага напитки, хранителни продукти от първа необходимост, дребни стоки и сувенири. Санитарните възли и бани са външни. Хижата е електрифицирана и водоснабдена. Отоплениетов хижатае с печки на твърдо гориво. Бунгалата са неотопляеми. Има подходящо устроен паркинг.Хижата се стопанисва от няколко собственика.

Съседни туристически обекти:

 • вр. Вихрен – 2,30 ч,
 • Кончето през Казаните – 3,30 ч,
 • Тодорин връх – 3,00 ч,
 • Рибно Бъндеришко езеро – 0,50 ч,
 • ез. Окото – 0,15 ч,
 • х. „Синаница“ – 4,00 ч,
 • х. „Бъндерица“ – 0,30 ч (2 км по асфалтово шосе),
 • х. „Яне Сандански“ – 5,30 ч,
 • х. „Каменица“ – 6,00 ч,
 • заслон Тевно езеро – 6,30 ч,
 • х. „Демяница“ – 4,30 ч,
 • х. „Пейо К. Яворов“ – 9,00 ч.

Пътеките са маркирани.
Хижата е пункт от европейския маршрут „Е-4“.
Изходно място: гр. Банско – 16 км по асфалтово шосе, 4,30 ч пешеходен преход по маркирана пътека.

Хижа Демяница

Разположена е на водослива на реките Стражишка, Валявишка и Василашка, сред вековна иглолистна горана 1895 м. н.в.
Сградата е масивна, на два етажа и мансарда. Разполага с пет стаи с по 5, 8 и повече легла и 12 стаи на нари. На мансардния етаж има 70 места на дървени нари, а в отделна сграда – 50 места на пружинени нари. В 14-те бунгала има 42 места в стаи с по 3 и 4 легла. Общият капацитет е 217 места.
При необходимост през лятото се разкриват допълнително места в палатки. На първия етаж се намира ресторанта (сезонен), а в отделна постройка е туристическата кухня и столова. Има павилион за продажба на напитки, захарни изделия, сувенири и др. Санитарните възли са външни. Хижата е електрифицирана от агрегат и ВЕЦ и водоснабдена, отоплението е с печки на твърдо гориво.

Съседни туристически обекти:

 • х. „Вихрен“ – 4,30 ч.,
 • х. „Яне Сандански“ – 5,30 ч.,
 • х. „Каменица“ – 5,40 ч.,
 • заслон Тевно езеро – 3,00 ч.,
 • х. „Пирин“ – 5,30 ч.,
 • х. „Безбог“ – 5,00 ч. (пътеките са маркирани)

Изходно място: гр. Банско – 4,00 ч. пешеходен преход по маркирана пътека.

 

Заслон Тевно езеро

Намира се близо до източния край на Тевно езеро на 2512м.н.в. Представлява масивна двуетажна сграда с капацитет 30 места на дървени нари, разположени на втория мансарден) етаж, но при необходимост дава допълнителен подслон и в столовата. Електрифициран е с агрегат, вода за пиене – от извор на 50 м зад заслона, вода за тоалетни нужди – на отока на езерото, санитарните възли са външни, бани няма. Отворен е целогодишно, обслужва се от персонал само през летния сезон.

Съседни туристически обекти:

 • Краледворски циркус – 1,30 ч,
 • Попово езеро – 2,00 ч,
 • Самодивски връх (Дженгал) – 1,20 ч,
 • вр. Момин двор – 0,40 ч,
 • вр. Каменица – 3,00 ч (пътеките не са маркирани);
 • Митрово езеро – 1,10 ч (по маркирана пътека за х. „Пирин“),
 • Превалски езера – 1,10 ч (по маркирана пътека за х. „Демяница“);
 • х. „Демяница“ – 2,30 ч,
 • х. „Вихрен“ 6,30 ч,
 • х. „Каменица“ – 3,00 ч,
 • х. „Яне Сандански“ – 4,00 ч,
 • х. „Пирин“ – 2,30 ч,

„Безбог“ – 4,20 ч (пътеките са маркирани). Заслонът е пункт от европейския маршрут „Е-4“. Изходно място: гр. Банско – 7,00 ч пешеходен преход по маркирана пътека.

 Заслон Казана

„Разположен е на скалния праг, разделящ циркусите Голям и Малък Казан, на 2445 м н.в. Представлява дървена барака с метална конструкция.Не е електрифициран и водоснабден, без санитарни възли.Има нари за 4-5 души. Нощуването е допустимо само при наложителни случаи.<

Съседни туристически обекти:

 • заслон Кончето – 2,30 ч,
 • вр. Кутело – 1,30 ч,
 • вр. Вихрен – 1,50 ч,
 • х. „Бъндерица“ – 1,30 ч

 

Хижа Пейо К. Яворов

Разположена е в м. Поляните в долината на р. Разложки Суходол на 1740 м н.в. Новата хижа е масивна двуетажна сграда с капацитет 70 места, разположени в стаи с по 2, 3, 6 и повече легла и един апартамент.Десет стаи с по две легла и апартаментът имат собствен санитарен възел и бани, а останалите – етажни.Хижата е водоснабдена и електрифицирана. Отопление- локално парно на твърдо гориво;.Разполага с ресторант и бюфет, които работят целогодишно. В лавката се предлагат дребни стоки и сувенири. Има салон, занималня, видео уредба, телевизор, забавни игри

В непосредствена близост е старата хижа – масивна двуетажна сграда с капацитет 20 места, разположени в стаи с по 4, 5 и 6 легла, с външни санитарни възли. Водоснабдена иелектрифицирана, а отоплението е с печки – електрически и на твърдо гориво. В отделна масивна едноетажна сграда е туристическата кухня и столова. В района има игрище за волейбол.
През летния сезон се ползват допълнително места в двуместни бунгала .
Има място за паркиране на превозни средства.

Съседни туристически обекти:

 • Хайдушка чешма – 0,40 ч,
 • Яворова поляна – 0,50 ч,
 • вр. Окаден – 1,30 ч,
 • „Стъпалата” – 2,00 ч,
 • х. „Вихрен“ – 9,00 ч,
 • х. „Бъндерица“ – 8,00 ч,
 • заслон Кончето – 4,30 ч,
 • х. „Предел“ – 5,30 ч.

Пътеките са маркирани.Хижата е пункт от европейския маршрут „Е-4“.
Изходно място: гр. Разлог – 4,00 ч. пеша по асфалтов път или маркирана пътека, с автомобилен превоз – 7 км асфалтов път до м. Бетолово и още 9 км горски път за коли с висока проходимост.

Транспортните връзки на гр. Разлог с други селища са дадени към тур. дом „Перун“ – Разлог.

 

Заслон Кончето

Разположен е на главното било югоизточно от вр. Баюви дупки на 2760 м н.в. Представлява дървена барака, тип „термофор“с двойни стени, врата и прозорец. Прикрепен е със стоманени въжета за скалите. Има 4 двойни и 2 единични нара за 10 – 12 души. Обзаведен е с одеала. Няма персонал, не е водоснабден и електрифициран, няма санитарни възли. Нощуването е допустимо само при наложителни случаи

Съседни туристически обекти:

 • х. „П. К. Яворов“ – 4,30 ч,
 • заслон Казана – 2,30 ч,
 • х. „Бъндерица“ – 4,00 ч,
 • вр. Кутело – 1,00 ч,
 • вр. Вихрен – 2,40 ч,
 • х. „Вихрен“ – 4,40 ч (през вр. Вихрен), респ. 4,30 ч (през Казана).

.Пътеките са маркирани.

Заслонът е пункт от европейския маршрут „Е-4“.

 

Хижа Безбог

Разположена е край северната част на Безбожкото езеро на2240 м н.в.

Сградата е масивна, пететажна с капацитет 130 места в два апартамента и стаи с по 3, 4 и над 8 легла. Етажни санитарни възли със стартирал процес за осигуряване на самостоятелни към стаите.

Хижата е електрифицирана, водоснабдена и с локално парно отопление. Има ресторант, кафе – аперитив, лавка за дребни стоки, занималня, видео уредба, телевизор, ски – гардероб. В околностите на хижата има спортна площадка, ски писта, съоръжена с два ски влека. пейки и чешма. Санитарните възли са външни. За обслужване на туристите в масивната едноетажна сграда има туристическа кухня и столова. В същата сграда през лятото се разкриват допълнително 20 легла в общи спални помещения.

Съседни туристически обекти:

 • Кременски езера – 2,30 ч.,
 • вр. Безбог – 1,30 ч.,
 • заслон Тевно езеро (през Краледворския циркус) – 3,40 ч.,
 • Попово езеро (по маркирана пътека за х. „Пирин’) – 1,15 ч.,
 • х. „Пирин“ – 5,30 ч.,
 • х. „Демяница“ – 4,15 ч. (пътеките са маркирани).

 

Изходно място: х. „Гоце Делчев“ – 2,30 ч. пешеходен преход по маркирана пътека (28 мин. с лифт).
 

Хижа Пирин

Разположена е в м. Трите реки на 1640 м н.в.

Сградата е масивна триетажна с капацитет 80 места в стаи с по четири и шест легла и общи спални помещения с пружинени нари.Има 2 бр. санитарни възли в сградата и 6 бр. външни, водоснабдени, външна баня и умивалня. През лятото се разкриват допълнително 20 – 30 места в палатки.
Хижата е водоснабдена и електрифицирана от агрегат и ВЕЦ, отоплението е с печки на твърдо гориво, разполага с туристическа кухня и столова. На около 150 м. от хижата има ресторант (сезонен), в който се сервира топла храна и се продават хранителни продукти.

Съседни туристически обекти: х

 • х.“Малина“ – 1,45 ч.,
 • х. „Попови ливади“ – 7,00 ч.,
 • х. „Безбог“ – 6,00 ч.,
 • заслон Тевно езеро – 4,00 ч.,
 • х. „Демяница“ – 6,30 – 7,00 ч.,
 • х. „Каменица“ – 5,00 ч. (през м. Солището), респ. 5,30 ч. през превала между върховете Куклите и Зъбът,
 • Роженски манастир – 4,30 ч.,
 • тур. сп. Рожен – 5,00 ч.,
 • гр. Мелник – 5,15 ч..

Хижата е пункт от европейския маршрут „Е-4“.
Изходно място: гр. Мелник – 6,00 ч пешеходен преход по маркирана пътека (с автомобилен транспорт до м. Лопово – 28 км., по черен път и оттам още 1,15 ч пеш, с. Пирин – 18 км по шосе, от които 13 км – по асфалт.

Хижа Каменица (Беговица

Разположена е на левия бряг на Козя (Беговишка) река на 1800м.н.в.

Представлява масивна триетажна сграда и един мансарден етаж с капацитет 100 места в стаи с по 2, 4, 7, 8 легла, общи спални помещения и един апартамент. Санитарните възли са етажни, като8 от стаите има самостоятелна баня и тоалетна. През летния сезон се разкриват допълнително около 30 места за палатки.Има обозначен терен за паркинг за превозни средства.
Хижата е водоснабдена, електрифицирана, отоплението е с локално парно на твърдо гориво. В приземния етаж е банята и оборудвана туристическа кухня и столова. На първия етаж е ресторантът, който работи целогодишно и лавката, предлагащи хранителни продукти, сувенири и дребни промишлени стоки.

На разположение на туристите има забавни игри, телевизор, ски – гардероб, а в района има игрище, ски писти, съоръжени с три ски влека.

Съседни туристически обекти:

 • вр. Куклите – 2,10 ч,
 • вр. Зъба – 2,50 ч,
 • вр. Яловарника – 3,50 ч,
 • Маленкото езеро 4,35 ч, (пътеките не са маркирани);
 • вр. Каменица – 2,30 ч (пътеката е маркирана до Кози (Беговишки) превал),
 • х. „Пирин“ – 5,00 ч (през м. Солището), респ. 5,30 ч през превала между върховете Куклите и Зъба, Кукленското езеро – 2,00 ч,
 • заслон Тевно езеро – 3,30 ч,
 • х. „Вихрен“ – 7,00 ч, х. „Синаница“ – 6,30 ч,
 • х. „Яне Сандански“ – 1,30 ч
 • х. „Безбог“ – 7,30 ч (пътеките са маркирани).
  Изходно място: гр. Сандански – 29 км по шосе, от които 21 км по асфалт през м. Попина лъка и Черковното (Туричка черква). През лятото всяка събота и неделя от гр. Сандански до м. Попина лъка има автобусен транспорт и оттам до х. „Каменица“ – 2,00 ч по маркирана пътека.

 

Заслон Спано поле

Разположен е в циркуса Малко Спано поле на 2050м н.в.
Заслонът разполага с 10 едноетажни дървени бунгала с по две легла. Санитарните възли са външни. Бунгалата са електрифицирани от агрегат. Ползва се през летния сезон.

Съседни туристически обекти:

 • х. „Вихрен“ – 3,30 ч,
 • х. „Каменица“ – 3,30 ч,
 • х. „Яне Сандански“ – 1,30 ч,
 • х. „Синаница“ – 1,30 ч (пътеките са маркирани).
  Изходно място: гр. Сандански – 18 км по асфалтово шосе до м. Попина лъка и оттам 3,00 ч пеша по маркирана пътека. През лятото всяка събота и неделя от гр. Сандански до м. Попина лъка има автобусен транспорт.

 

Хижа Синаница

Разположена е на 100 м североизточно от Синанишкото езеро, на 2200 м н.в.
Сградата е масивна двуетажна с капацитет 34 места, разположени в стаи с по 9, 10 и 15 двуетажни легла, но при необходимост се разкриват допълнително места и в столовата.
Хижата е водоснабдена, не е електрифицирана, отоплението е с печки на твърдо гориво. На първия етаж е туристическата столова и кухня, оборудвана с кухненски инвентар, печка и мивка.

Съседни туристически обекти:

 • Георгийски циркус – 2,30 ч (пътеката не е маркирана),
 • върховете Синаница и Момин връх – 1,30 – 2,00 ч (пътеката до Синаница е маркирана),
 • циркус Голямо Спано поле – 1,30 ч,
 • х. Вихрен – 4,00 ч,
 • х. Каменица – 5,00 ч,
 • х. Яне Сандански – 4,00 ч (пътеките са маркирани).

Изходно място: гр. Кресна – 24 км почвен път до м. Пещерата и още 3,00 ч по слабо маркирана пътека. През гр. Кресна минава асфалтово шосе и ж.п. линията от София за Кулата.

 

 

 Хижа Загаза

 

Хижа Загаза се намира в м. Загаза на 1400 м н. в. Разполага с капацитет от 63 места, в стаи от 4 до 10 легла, вътрешни санитарни възли.Сезонен ресторант и лавка , централно отопление.

Изходно място за хижата е гр. Кресна, 28 км. горски път.

Съседни туристически обекти :

 • х. Яворов – 6км.
 • х. Синаница – 4 часа
 • х. Вихрен през Вихренски превал – 6ч.

 

 

Хотел Тодорка

Сградата е масивна с капацитет 45 легла,Вътрешни санитарни възли.Осветлението е централно,включено към електро преносната мрежа.Водоснабдена е и е с локално парно на течно гориво. В момента хотела не функционира

 

 

 

Почивна база на РУГ

       Масивна сграда. Осветлението е централно,включено към електро преносната мрежа.

        Към настоящия момент базата не работи

 

 

 

Общинска почивна база – м. „Икрище”

Вила разполага с 15 легла и 5 бр. санитарни възли. Осветлението е централно,включено към електро преносната мрежа.Водоснабдена е и има локално парно на твърдо гориво.Има кухня с 50 места.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База Академика

В момента базата не работи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотел Сикрет

Масивна сграда с 70 легла и 30 бр. санитари възли. Осветлението е централно,включено към електро преносната мрежа. Водоснабдена е с локален водоизточник и локално парно на твърдо гориво.Хотела разполага с ресторант и ски бар с капацитет 100 човека.

 

 

 

 

 

Хотел Тофана

Масивна сграда с капацитет 40 места и 22 бр. санитарни възли.Осветлението е централно,включено към електро преносната мрежа.Локален водопровод и локално парно с котел на пелети. Кухнята и ресторанта са с капацитет 40 места

 

 

 

 

 

 

 ПУЦ Банско – В и К

 Три сгради с капацитет 24 места и 6 бр. санитарни възли.Осветлението е централно,включено към електро преносната мрежа.Локален водопровод.Локално парно на течно гориво и електроуреди.Хижата разполага с кухня и столова за 20 човека.

 

 

 

 Хотел Катерина

Хотела разполага с 70 места за настаняване и 41 бр. санитарни възли, разположени в стаите за посетители и общите помещения.Осветлението е централно,включено към електро преносната мрежа.Хотела е водоснабденот каптаж, с решение за водоползване.Отоплението е локално на твърдо гориво и електроуреди.Кухня и ресторант с 2 зали с капацитет до 70 човека, като към ресторанта има лятна градина -20 места

 

Хотел Бистрица

Сградата не функционира.

 

 

Почивна база- ВМРО

Към момента базата не работи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Горски рай

Сградата разполага с 18 легла с външна баня и тоалетна. Осветлението и водопровода са локални, а отоплението е на твърдо гориво

 

 

 

 

 

 

 

Заслон Корнишки езера

Масивна постройка с капацитет 6-8 места за настаняване,без санитарен възел.Отоплението е на печка с твърдо гориво.Заслона има локално соларно осветление,а в близост има водоизточник

 

 

Хижа Предел

Масивна сграда с капацитет 30 легла, самостоятелни санитарни възли и бани, локално отопление, туристическа столова, бюфет, лятна градина, паркинг. Хижата е пункт от ЕвромаршрутЕ-4.
Изходен пункт: Спирка Предел (на автобусните линии от Благоевград за Разлог, Банско и Гоце Делчев) – 2 км по асфалтово шосе (0.30ч).
Съседни обекти: х. Яворов ( през м. Кулиното) – 6.30 ч; х. Чакалица (Рила) – 5.30 ч; х. Македония ( Рила) – 7.30 ч.
 

Хижите и заслоните на територията на парка, нe са инфраструктурни обекти на Дирекция „Национален Парк Пирин” и тя не носи отговорност за качеството и количеството на предлаганите услуги в тях!