Административни услуги

1.   Издаване на разрешение за добиване и транспортиране на дървесина за местното население
2.   Издаване на разрешение за паша.
3.   Издаване на разрешение за събиране на гъби.
4    Издаване на разрешение за сенокос.
5.   Издаване на разрешение за ползване на лечебни растения за стопански цели.
6.   Издаване на разрешение за събиране на плодове с изключение на такива от лечебни растения.
7.   Предоставяне на достъп до обществена информация
8.   Издаване на удостоверение за  осигурителен доход (УП-2)
9.   Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост

Харта на клиента.

Вътрешните правила за достъп до обществена информация

Вътрешните правила за административно обслужване

Доклад за  оценка на удовлетвореността на потребителите от АО за 2022 година

 

Заявленията за извършване на посочените по-горе административни услуги могат да бъдат подадени по един от следните начини:

– в централната сграда на Дирекция ”Национален парк Пирин”, гр. Банско, ул.”България” №4, тел. 0749/8 82 04

–  в най-близкия и удобен за Вас офис на парков участък(ПУ):

ПУ ”Вихрен” – гр. Банско, ул.“Пирин“ №108, тел.: 0899 866 402

ПУ  ”Баюви дупки ” – гр. Разлог , пл.“15.IX.1903″ №12,  тел.: 0898 866 404

ПУ  ” Каменица” и „Трите реки“– гр. Сандански , ул. „Никола Вапцаров“ №26, тел.: 0884484846

ПУ ”Синаница” – гр. Кресна, ул. „Македония“ № 194 , тел.: 0898 866 430

ПУ ”Безбог” – гр. Добринище, ул. „Търговска“ № 41 , тел.: 0898 866 410

  • – чрез лицензиран пощенски оператор;
  • – по електронен път, при електронно подписано заявление, на посочен е-mail адрес: dnp@pirin.bg