Административни услуги

    Административните услуги се извършват от младши експерт „Административно обслужване“ всеки делничен ден при следното работно време:
    9.00 – 12.30 часа
    13.00 – 17.30 часа
    в Централния офис на Дирекцията.
    Съгласно Списъка на унифицираните наименования на административни услуги, Дирекция “Национален парк Пирин ” извършва следните административни услуги:

1.    Издаване на разрешение за добиване на дървесина за местното население
2.    Издаване на разрешение за транспортиране на дървесина.
3.    Издаване на разрешение за паша.
4.    Издаване на разрешение за събиране на гъби.
5.    Издаване на разрешение за сенокос.
6.    Издаване на разрешение за ползване на лечебни растения за стопански цели.
7.    Издаване на разрешение за събиране на плодове с изключение на такива от лечебни растения.
8.    Издаване на разрешително (пропуск) за движението и престоя на МПС извън определените пътища.
9.    Издаване на разрешение за ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоръжения.
10.   Издаване на становище за предоставяне на информация за местонахождението на обект спрямо границата на парка.
11.   Предоставяне на достъп до обществена информация
12.   Издаване на удостоверение за  осигурителен доход (УП-2)
13.   Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
14.   Уточняване на разлики между издадено УП-2 и данни от ИС на НОИ
15.   Извършване на консултации относно административно правен режим

Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост

Харта на клиента.

Вътрешните правила за достъп до обществена информация

Вътрешните правила за административно обслужване

 

 

    Процедурата по извършване на административната услуга, необходимите образци и формуляри можете да изтеглите като кликнете върху съответния режим.

Заявленията за извършване на посочените по-горе административни услуги се подават в офиса на Д”НП Пирин” в гр. Банско, ул.”България” №4, тел. 0749/8 82 04, всеки делничен ден при следното работно време:
9.00-12.30 часа и 13.00 -17.30 часа

Заявленията за издаване на разрешение за добиване и транспортиране на дървесина за местното население се подават само в офисите на съответните паркови участъци:


ПУ ”Вихрен” – гр. Банско, ул.“Пирин“ №108, тел.: 0899 866 402
ПУ  ”Баюви дупки ” – гр. Разлог , пл.“15.IX.1903″ №12,  тел.: 0898 866 404
ПУ  ” Каменица” и „Трите реки“– гр. Сандански , ул. „Никола Вапцаров“ №26, тел.: 0884484846
ПУ ”Синаница” – гр. Кресна, ул. „Македония“ № 194 , тел.: 0898 866 430
ПУ ”Безбог” – гр. Добринище, ул. „Търговска“ № 41 , тел.: 0898 866 410