Отчети

2018 г.

2012 г.
2013 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

2014 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

2015 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

2016 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

2017 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г. I-во полугодие
2017 г. II-ро полугодие
2018 г. I-ро полугодие
2018 г. II-ро полугодие
2019 г. I-ро полугодие
2019 г. II-ро полугодие
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация
2018 г.
2019 г.

Отчети  за контролна дейност на   Д „НП Пирин“

Януари 2019 г.

Февруари 2019 г.

Март 2019 г.

Април 2019 г.

Май 2019 г.

Юни 2019 г.

Август 2019 г.

Септември 2019 г.

Октомври 2019 г.

Ноември 2019 г.

Декември 2019 г.

Отчети за постъпили сигнали за корупция и конфликт на интереси

II – 2019 г.

III – 2019 г.

IV – 2019 г.