Отчети

2012 г.
2013 г.

Първо тримесечие
ВторотримесечиеТрето тримесечие
Четвърто тримесечие

2014 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

2015 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

2016 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

2017 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г. I-во полугодие