Отчети

Разходи по области на политики и бюджетни програми

            Програмни                                                                                                                        Финансови

2012 г.
2013 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

2014 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

2015 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

2016 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

2017 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация
2015 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие