Защита на личните данни

Тук можете да се запознаете с политиката за прозрачност на дирекция „Национален парк Пирин“ за обработване на лични данни

Тук може да се запознаете с Политика за защита на личните данни на Дирекция“Национален парк Пирин“

Тук може да се запознаете с политиката за прозрачност относно обработването и защитата на личните данни в Дирекция „Национален арк Пирин“