Планове и бюджет

Бюджет на Д „НП Пирин“ за 2017 г.

Бюджет на Д „НП Пирин“ за 2018

Бюджет на Д „НП Пирин“ за 2019

План за дейността на Д „НП Пирин“ за 2018 г.

Бюджет на Д „НП Пирин“ за 2020

Бюджет на Д „НП Пирин“ за 2021

Бюджет на Д „НП Пирин“ за 2020

Бюджет на Д „НП Пирин“ за 2022