Дирекция „Национален парк Пирин“ проведе среща с Български туристически съюз

На 31 март в Посетителския център на НП „Пирин“ в гр. Банско се проведе първата от редица срещи с ползватели на обекти в защитената територия. Директорът на парка Росен Баненски запозна присъстващите с плановете за развитие и поддръжка на туристическата инфраструктура на територията на парка.

С хижари, собственици на обекти за подслон, представители на Български туристически съюз обсъдихме текущите проблеми:

– подновяване на маркировката и поддържане на туристическите маршрути;

– обособяването на специални зони за опъване на палатки в националните паркове и други;

– регистрацията на водохващанията и водовземанията на хижите;

– процедурите и редът за осъществяване на ремонт на туристическите хижи и заслони и пътищата, осигуряващи достъп до обектите;

– борбата с бракониерството и незаконното движение на моторни превозни средства в защитените територии.

На финала участници в срещата се обединиха около предложението за поддържане на по-близки работни взаимоотношения и извършване на редовни съвместни дейности в бъдеще с цел развитието на устойчив туризъм в Национален парк „Пирин“.