Проект на годишен план за пашата и ползването на сено

Със Заповед на Директора на Дирекция „Национален парк Пирин“ е оповестен
проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк
„Пирин“ за 2023 г. С пълния текст на проекта на Годишния план за пашата
и ползването на сено за 2023 г. може да се запознаете тук.