Експерти обследват състоянието на Байкушевата мура

Във връзка с частичното пречупване на един от клоните на Байкушевата мура, служители на Дирекция „Национален парк Пирин“ и представители на Института за гората – БАН, Лесотехнически университет и Лесозащитна станция, извършиха обследване на многовековното дърво.

След първоначалния оглед на здравословното състояние на дървото, експертите предвиждат използването на специализирани високотехнологични уреди за изследване на вътрешността на мурата. Чрез тези апаратура е възможно да се установят вътрешните кухини, гнилостни процеси и отклонения от нормалните показатели, индикиращи здравословни проблеми, които не могат да се забележат с просто око. Изследванията ще позволят и изготвянето на препоръки за последващи оздравителни действия.

Всички предприети действия до този момент са с оглед съхраняване на дървото и недопускане на инциденти с посетителите.

Предвид установените обстоятелства, Дирекция „Национален парк Пирин“ Ви моли за повишено внимание при посещение на Байкушевата мура.