Фондация „Перспективи“ и Дирекция „Национален парк Пирин“ с инициативи за младежи природолюбители

В два поредни дни фондация „Перспективи“ и ДНП „Пирин“ проведоха инициативи по програмата на Министерство на околната среда и водите „Младежи за околна среда”.

На 29 октомври с 10 младежи и 4–ма възрастни се проведе един от трите планувани излети. По време на похода бе освежена съществуващата маркировка по маршрута м. Попина лъка – заслон Спано. Опреснената маркировка ще подпомогне ориентирането на туристите и ще обезопаси тяхното движение в планината. Предстои изработването и поставянето на указателни табели, както и табели с фотоси и любопитни факти за местността.

Второто събитие се проведе на 30 октомври – доброволческа инициатива за събиране на отпадъци в началото на една от най-популярните туристически пътеки в Национален парк „Пирин” над гр. Сандански – м. „Мозговица“ -заслон Спано поле. Оборудвани с ръкавици, 27 младежи на възраст 15 до 29 години от клуб по борба „Би риал“ събраха два чувала боклуци, оставени от туристи.