Дирекция „Национален парк Пирин“ стартира изпълнението на дейностите по кампанията „Младежи за околна среда”

До 30 ноември Дирекция „Национален парк Пирин“ съвместно с 5 неправителствени организации ще изпълни дейности по програма  „Политика за младежта в сферата на околната среда“, финансирана от Министерството на околната среда и водите.

Екологично сдружение „За Земята“ на 3 ноември ще проведе информационна среща с ученици от Професионална гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско. Темата на срещата е  „Какво е устойчив туризъм в синхрон  с природата – как да не генерираме отпадъци, какви са видовете възобновяеми източници на енергия и как могат да се използват за създаване на електричество в планината“. В рамките на дейността ще бъде изработена табела, информираща посетителите в парка за проблема със замърсяването и неговите решения.

За повече информация следете страницата: facebook.com/ZaZemyata

Сдружение „Урсус“ ще проведе „Мечешко училище’. Основната цел на инициативата е да ангажира младите хора да опазват околната среда и в частност кафявата мечка и други защитени видове. Инициативата предвижда провеждане на информационни събития, организиране на доброволчески акции и конкурс.

Следете за повече информация на адрес: facebook.com/bearstoriesBG

Сдружение „Рилски център за научни изследвания“ ще проведе интерактивно обучение на младежи за устойчиво развитие и опазване на околната среда. Предвижда се провеждане на семинар с ученици от гр. Разлог за представяне на екосистемните услуги, важността от опазването и поддържането на самите екосистеми. Ще бъде организиран и вътрешен училищен конкурс на тема „Създайте, за да  разберете рециклирането“.

За повече информация следете страницата: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083590735145

Фондация „Перспективи“  ще проведе няколко инициативи с ученици от Сандански, Кресна, Благоевград и Петрич. В рамките на дейността се предвижда организиране на излети в планината, по време на които ще бъде освежена туристическата маркировка по маршрута, организиране на конкурси за разказ, стихотворение или кратък филм, почистваща акция и др.

Повече за инициативите можете да откриете тук: https://www.facebook.com/ Фондация -Перспективи-1484358135043186.

Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ ще проведе няколко инициативи в рамките на програмата: „Мост между поколенията „- среща между младежи и жените от клуб “ Планинарка“, „Горска приказка“ – арт уъркшоп за изработване на табели с позитивно послание, Фотоконкурс „Моят Пирин“, конкурс за кратки видеа, показващи любимите места в Пирин, „Нашата планета“ – екологичен уъркшоп, почистваща кампания, масов поход на територията на Национален парк „Пирин“.

Повече информация за инициативите можете да откриете тук: https://iicbg.org/