Списък на лицата за издаване на разрешителни за паша

Списък на одобрените лица за издаване на разрешителни за паша на територията на НП «Пирин» за 2020г., чиито заявления са подадени в предварително обявения срок

Списък на неодобрените лица за издаване на разрешителни за паша на територията на НП Пирин за 2020г., чиито заявления са подадени в предварително обявения срок