С поход в защитена територия приключиха инициативите за отбелязване на Световния ден на околната среда

На 9 юни Дирекция „Национален парк Пирин”, РИОСВ – Благоевград, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” и деца от клуб „Млад планинар” – гр. Петрич, осъществиха за трети пореден път поход в защитената територия, посветен на Световния ден на околната среда. В неделния ден участниците се разходиха до Митрево езеро в ПУ „Каменица и Трите реки”. Чистият планински въздух зареди участниците с енергия и всички  участници се справиха с лекота с близо 7-часовия планински преход.