Световния ден на околната среда

Инициативи за отбелязване на

Световния ден на околната среда 05 юни 2019 г.

Инициативи Място на провеждане Дата Организатор
Поход с ученици от гр. Банско до Валевишки езера.  

НП Пирин, ПУ Вихрен

 

02.06.2019 г.

Дирекция „Национален парк Пирин”

СУ „Неофит Рилски”

Поход с деца гр. Гоце Делчев до м. Байкушевата мура  

НП Пирин, ПУ Вихрен

 

03.06.2019 г.

Дирекция „Национален парк Пирин”

 

Поход с деца гр. Гоце Делчев до м. Байкушевата мура  

НП Пирин, ПУ Вихрен

 

04.06.2019 г.

Дирекция „Национален парк Пирин”

 

Урок на открито с деца от ДГ Здравец НП Пирин, ПУ Вихрен, образователна пътека Ролбан  

04.06.2019 г.

Дирекция „Национален парк Пирин”

 

Поход с деца от клуб „Млад планинар” гр. Петрич до Митрево езеро  

НП Пирин, ПУ Трите реки и Каменица

 

 

09.06.2019 г.

Дирекция „Национален парк Пирин”

Клуб „Млад планинар” – гр. Петрич

РИОСВ Благоевград

 

Дни на отворени врати в ПИЦ Банско. Специални беседи, игри и забавления за деца на тема „Замърсяване на въздуха – не можем да спрем да дишаме, но можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха”  

 

 

Посетителски информационен център на НП „Пирин” в гр. Банско

 

 

 

03-07.06.2019 г.

Дирекция „Национален парк Пирин”