ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН 2019 г.

Огънят е стихия, която предизвиква екологична катастрофа. Той унищожава не само гората, но и цялостно околната среда – влошава почвените условия, въздуха и водите. Страшно е когато загинат хора, гори и животни, заради една небрежно захвърлена цигара или клечка кибрит. Да не забравяме, че опазването на природата е отговорност не само на държавата, а и на всеки един от нас !

Една от основните задачи на Дирекция “Национален парк Пирин” е опазването на планината от пожари. В тази връзка всяка година се разработва оперативен план, включващ превантивни мерки и дейности в случай на горски пожар.

В Оперативния план са уточнени задълженията на всички паркови служители, както и координацията с районните противопожарни и полицейски служби, горските и ловни стопанства и общинските администрации, с които Дирекция „Национален парк Пирин” е в много добри партньорски взаимоотношения.

 

Със Заповед на Директора на Д„НП Пирин” периодът от 01 април до 31 октомври 2019 г. е обявен за пожароопасен сезон в защитената територия и на територията на резерват ”Тисата”, като апелираме да се спазват следните правила за пожаробезопасност:

  1. Да не се пали огън извън определените за това места, обозначени с табели.
  2. Да не се хвърлят незагасени цигари и кибритени клечки в изсъхнали треви и шуми в гората и около нея.
  3. Да не се пали огън във ветровито време.
  4. Да не се позволява на деца да играят с огнеизточници в гората и около нея.
  5. Да не се опожаряват храсталаци и треви в гората и стърнищата в близост до нея.

 

При забелязана опасност от пожар, незабавно сигнализирайте на тел. 112 или на:

0898/639702 –  за Дирекцията на Национален парк “Пирин”

0899/866402 – Главен инспектор на парков участък “Вихрен”, /за община Банско/

0899/866410 – Главен инспектор на парков участък “Безбог”, /за общините Банско и Гоце Делчев/

0899/866404 – Главен инспектор на   парков участък “Баюви дупки”, /за община Разлог/

0884/484846 – Главен инспектор на парков участък “Каменица”, /за община Сандански/

0899/866430 – Главен инспектор на парков участък “Синаница”, /за общините Кресна, Симитли и Струмяни/.

 

Необходимо е всички да полагаме грижи за опазване на Национален парк” Пирин” !

                                                                                                               

   Директор Д “НП Пирин”

   РОСЕН  БАНЕНСКИ………………………