Съобщение

Уведомявам всички заинтересовани лица, че Дирекция „Национален парк  Пирин“  започва приемането  на заявления  за  паша на територията на Парка за 2019г. в срок от 07 март до 27 март 2019г.

 

Образец на заявление и указания за попълване могат да се получат в офисите на Дирекцията. Заявлението може да бъде изтеглено и от ТУК.

 

Адреси и телефони за контакт на парковите офиси:

 

Д „НП Пирин“– гр. Банско, ул. „България“ №4, тел.:0899866438

ПУ“Вихрен“ – гр. Банско, КИП Драгостинов чарк, ул. „Пирин“ №106, тел.: 0899 866 402

ПУ“Безбог“ – гр. Добринище, ул.“Георги Димитров“ № 41, тел.: 0899 866 410

ПУ“Синаница“ – гр. Кресна , ул. „Македония“ № 194 А, тел.: 0899 866 430

ПУ“Каменица“– гр. Сандански, Посетителски информационен център,

улица „Никола Вапцаров“ №26, тел.:0884484846

 

РОСЕН БАНЕНСКИ

Директор Дирекция „Национален парк Пирин