План за паша и ползването на сено на територията на Национален парк „Пирин“ за 2019 г

Тук можете да разгледате заповедта за утвърждаване на годишен план за паша и ползването на сено на територията на Национален парк „Пирин“ за 2019 г.

Тук можете да разгледате Приложение 1 към плана за паша и ползването на сено на територията на Национален парк „Пирин“ за 2019 г.