Съобщение

Съобщение за постъпване на служба на държавен служител на длъжността директор на дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти”, в дирекция ’’Национален парк пирин’’.

Директорът на ДНП „Пирин“ издаде акт за назначаване  на класирания кандидат от проведения конкурс за длъжността директор на дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти”, с който държавният служител Елена Т. встъпва на длъжността, считано от 01.02.2019 г.