Съобщение за промяна на датата за провеждане на конкурс

      Комисията за провеждане на конкурса за длъжността  директор на дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ уведомява допуснатите до участие кандидати за промяна на датата за провеждане на конкурса, първоначално обявена за 10.01.2019г., като определя нова дата 15.01.2019 г.

Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на посочената нова дата 15.01.2019 г. от 10.30 часа в сградата на  Дирекция „Национален парк Пирин“, ул. България № 1, за решаване на тест и интервю.