Служители на Национален парк „Пирин“ участваха в противопожарно обучение

   На територията на Национален парк „Пирин“ няма регистрирани горски пожари за 2018 година.
   В края на пожароопасния сезон на територията на Национален парк „Пирин“ се проведе пожаро-техническо занятие „Гасене на горски пожар и осигуряване на необходимите водни количества чрез верижно водоснабдяване от помпа в помпа“.
   В обучението, което се проведе днес, се включиха служители на Национален парк „Пирин“, Районна служба пожарна безопасност и защита на населението и доброволци.
   Участниците в практическото занимание  проиграха ситуация, след подаден сигнал за пожар от системата за ранно откриване и оповестяване на горски пожари на територията на ПУ ”Вихрен“.
   Целта на заниманието беше проверка на взаимодействието и координацията между институциите при гасене на горски пожар, уменията и готовността за реагиране на отделните гасачески групи при необходимост.