Заповед за добив на дървесина от  местното население през 2018 година.

ЗАПОВЕД

№ РД – 148

гр. Банско,17.09.2018 г.

На основание чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, подадени заявления до Директора на Дирекция ,,Национален парк Пирин” и одобрени количества дървесина по план-извлечение за извършване на поддържащи и възстановителни дейности със съпътстващ добив на дървесина от  местното население през 2018 година.

Заповедта можете да прочетете тук.