Туристически походи, посветени на Световния ден на околната среда

ДНП „Пирин“, РИОСВ – Благоевград, РЛ към ИАОС в Благоевград и клуб „Млад планинар“ от Петрич за втора поредна година проведоха туристически походи, посветени на Световният ден на околната среда – 5 юни. Този път участниците се разходиха в резервата „Баюви дупки – Джинджирица“, на територията на НП „Пирин“. Основната група се отправи от х. „Яворов“ по международния маршрут Е4. Крайната точка беше местността „Свещниците“, която дължи името си на характерната форма на група многовековни дървета от вида черна мура. По-малките участници се разходиха по туристическия маршрут до местността Яворова поляна. Въпреки мрачното време и падналия дъжда, настроението на групата остана добро. С нетърпение се очаква осъществяването на съвместните проекти през предстоящия летен туристически сезон.