Световен ден на околната среда

Започнаха инициативите за отбелязване на Световния ден на околната среда в НП „Пирин“

От 1 до 3 юни Посетителски информационен център на НП „Пирин” в Банско посрещна 112 ученици и техните ръководители от Димитровград, Ихтиман и с. Горно Драглище. Те се включиха в образователни беседи, свързани с опознаването и начините за опазване на защитената територия и нейното уникално биоразнообразие.  Чрез модула „Мръсен кът“ децата придобиха по-ясна представа за опасността от изхвърлянето на отпадъци в природата, както за човешкото здраве, така и за околната среда.

Експертите от НП „Пирин“ и младите природолюбители от клуб „Аз обичам природата“ към ОУ „Неофит Рилски“ с. Долно Драглище се отправиха към многовековната природна забележителност – Байкушевата мура. Запознаването с историята на най-старото иглолистно дърво в България и допирът с него, помогна на децата да изградят необикновена връзка с природата, която ги заобикаля. Походът завърши с пикник и игри на открито.