Забрана  използването на моторизирани средства

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дирекция Национален парк „Пирин“ уведомява всички физически и юридически лица, че съгласно Част 3., Глава 1., т.11 от Плана за управление на НП „Пирин”  се забранява  използването на моторизирани средства ( мотори/АТВ) извън пътищата, освен при изпълнението на неотложни дейности в горите и спасителни акции на територията на НП „Пирин“.

ДИРЕКТОР Д“ НП ПИРИН”

РОСЕН БАНЕНСКИ