Благодарствено писмо

    Позволете ми от името на служителите на Дирекция „Национален парк Пирин“ да изкажа искрената ни благодарност и респект към всички участници в потушаването на пожара над Кресненското дефиле.

 

    Благодарение на съвместната работа, както и професионализма, смелостта и отговорността на всички служители на Югозападно държавно предприятие,Регионална дирекция на горите, Териториалните поделения на ЮЗДП, пожарникарите, полиция, общински служители, областна управа, армия, доброволни формирования по общини и колеги от регионалните структури на Министерство на околната среда и водите -Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ гр. Благоевград, Национален парк „Рила“, Национален парк „Пирин“ е извършено едно достойно за уважение дело, което доведе и до защита на територията на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“ от огнената стихия.

 

    Присъствието на Национален парк „Пирин“ в Списъка на световното културно и природно наследство, потвърждава изключителната и универсална стойност на природния обект, който заслужава да бъде съхранен в полза на цялото човечество!

   

 

 С уважение,

 РОСЕН БАНЕНСКИ

Директор на Дирекция „Национален парк Пирин“