Служители на ДНП „Пирин“ гасят пожар в Сухото езеро

    Около 13, 30 часа на 15.08 е забелязан дим в местността Кадиев рид, парков участък „Безбог”, част от Национален парк „Пирин”. За това сигнализира Исмаил Фетах, служител в парковата охрана на охранителен участък „Кривите вади” към ДНП „Пирин”. За възникналия пожар своевременно са уведомени всички лица и компетентните институции, от схемата за оповестяване при възникване на пожари на територията на парка (ДНП „Пирин”, Д „НСЗП“, РСПБЗН в Гоце Делчев, РДГ – Благоевград и ТП ДГС в Гоце Делчев).

    В 15 часа Исмаил Фетах докладва от мястото на пожара, че горят около 200 кв. м. сух клек и мъртвата горска постилка в местността Сухото езеро на територията на Национален парк „Пирин“. Служителят предприема незабавни гасачески действия с цел предотвратяване на разпространението на пожара.

    В 16 часа гасаческите групи от НП „Пирин“, ТП ДГС и РСПБЗН в Гоце Делчев (около 20 души) бяха на мястото на пожара в местността Сухото езеро на територията на НП „Пирин“ и потушаваха огъня.

    Причината за възникването на пожара е паднала мълния. Мястото е труднодостъпно и липсва вода в близост до обекта.

  Към 17 часа пожарът бе локализиран. Направена бе минерализована ивица, която непозволява на огъня да се разпространи. Гасачите пренасяха вода с туби и с гръбни пръскачки третираха незагасените огнища.

    През нощта служители на ДНП „Пирин“, оборудвани с противопожарен инвентар останаха за наблюдение на мястото на пожара.